We are the best reviewed Criminal Defence Law Firm in the US.

If you want to be represented by the best law firm for your case then do not hesitate and write us a mail!

Strona www.angelikawator.pl korzysta z plików Cookies (więcej na: Polityka Cookies)

RODO

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych danych jest:
Angelika Wątor
tel: +48 531 525 888, angelikawator@gmail.com

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: angelikawator@gmail.com
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy, – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego, – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes.
4. Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu: – dane podane w formularzu kontaktowym – 30 dni, – dane, które zostały podane w inny sposób– do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skorzystaj z Formularza

WYCENA

Wybierz BUDYNEK

Zmieniaj okna, drzwi, rolety i bramy